Briefing de presă, la finalul ședinței de guvern, susținut de ministra Educației, Ligia Deca, și purtătorul de cuvânt al guvernului, Mihai Constantin

decembrie 28, 2023

Mihai Constantin: Bun găsit la sesiunea de informare publică după ședința Executivului de astăzi. Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru a Educației, Ligia Deca, pentru prezența la acest briefing, pentru că dumneaei va incepe să detalieze imediat un aspect foarte important, care a stat mult sus pe agenda publică, și anume nivelul de salarizare din domeniul educației, care a fost reglementat astăzi printr-o ordonanță adoptată de către executiv. Doamnă ministru, bună seara și mulțumesc! De asemenea, anticipez eu, dau de la bun inceput o veste care s-ar putea să ne bucure sau nu pe unii dintre noi, va fi o ședință de guvern și maine, vineri, 29 decembrie, pentru că deja in presă s-a spus că astăzi e ultima ședință de guvern a anului, iată, realitatea ne contrazice, va fi una și maine, la o oră pe care o vom comunica in timp util. Spun asta acum, pentru că acte normative care țin de domeniul educației vor fi și maine pe ordinea de zi a executivului și poate putem profita de prezența doamnei ministru pentru a avea detalii și in acele spețe. Doamnă ministru, vă rog.
Ligia Deca: Mulțumesc frumos. Bună seara! Şi profit de acest moment pentru a vă transmite ganduri bune la final de an. Sper ca anul ce vine să vă aducă fiecăruia sănătate și cat mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Așa cum știți, in ședința de guvern de astăzi a fost aprobat proiectul de ordonanță de urgență pentru unele măsuri privind salarizarea personalului din invățămant și din alte sectoare bugetare. In ceea ce privește majorările salariale pentru salariații din invățămant, pentru cadrele didactice din invățămantul preuniversitar, creșterile sunt intre 19,4% și 20,5%, creșterea salarială brută medie totală in anul 2024 fiind de aproape 20% din care vom avea o creștere brută medie de aproximativ 13% in ianuarie. Pentru debutanții cu studii superioare de lungă durată, creșterea brută medie totală in anul 2024 este de 19,4%, dintre care 12,6% in ianuarie. Așa cum am promis, am făcut tot posibilul pentru a repara inechitățile salariale in ceea ce privește funcțiile didactice de conducere din sistemul de invățămant preuniversitar. Pentru aceste funcții s-a aplicat principiul conform căruia salariile de bază ale acestor funcții să fie peste nivelul salariilor de bază ale cadrelor didactice calculate cu dirigenție, in vederea eliminării inechităților existente acum. Astfel, pentru directori și directori adjuncți, față de salariul brut din decembrie 2023, creșterea brută medie totală in anul 2024 va fi de peste 36%, din care creșterea brută medie in luna ianuarie va fi de 30%. Prin urmare, un profesor cu studii superioare de lungă durată, gradul didactic I și peste 25 de ani vechime, cu sporul de suprasolicitare neuropsihică și dirigenție, va avea un venit mediu brut in luna iunie de 11.845 lei, in timp ce un director va ajunge la un salariu brut de 12.533 lei, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică. Repet, creșterea include și rezolvarea inechităților existente in prezent intre salariile pentru funcțiile de conducere și salariile funcțiilor de execuție. Adaug că personalul didactic de predare din invățămantul preuniversitar beneficiază de creșteri care se calculează la salariul de bază, precum dirigenție 10%, de această creștere beneficiază aproximativ 78% din personalul didactic, gradație de merit 25% acordată pentru 16% din totalul personalului didactic, intre 7 și 20% creștere salarială pentru predare simultană, de aceasta beneficiind aproximativ 10% din totalul personalului didactic, 15% pentru invățămant special pentru aproximativ 8% din personalul didactic. De asemenea, personalul didactic de predare beneficiază de sporuri, de exemplu, 10% spor de suprasolicitare neuro-psihică, de care beneficiază intreg personalul de predare, intre 3 și 20% spor de zonă pentru personalul didactic din mediul rural, intre 10 și 25% spor de practică pedagogică pentru personalul didactic care efectuează timp lucrat in regim de practică pedagogică. Pentru invățămantul universitar, pentru invățămantul superior, creșterile sunt intre 15 și 21%. Creșterea salarială brută medie totală pentru personalul didactic de predare din invățămantul superior in anul 2024 este de aproximativ 20%, din care creșterea medie pentru luna ianuarie este de aproximativ 13%. Cea mai mare creștere se inregistrează pentru lectori sau șef lucrări, peste 21%, urmați fiind de asistenții universitari, care au o creștere de peste 20%. Pentru personalul didactic auxiliar, creșterea salarială brută medie totală in anul 2024 este de 15,5% in ianuarie, creșterea medie fiind de aproximativ 10%. Pentru personalul administrativ sau nedidactic, creșterea salarială brută medie totală anul viitor va fi de 15%, din care 9% se va acorda incepand cu luna ianuarie. Aș menționa că aceste creșteri se adaugă creșterilor deja realizate in anul 2023, care inseamnă cam 30% pe medie la nivelul sistemului de invățămant, ceea ce face ca, intr-un interval de aproximativ 12 luni calendaristice, creșterile pentru personalul din invățămant să fie, pe medie, peste 50%.
Dacă doriți și exemple de creșteri pentru alte categorii, o să le punem și la dispoziție presei imediat după briefing. De exemplu: profesor cu studii superioare de lungă durată in invățămantul preuniversitar, gradul didactic II, 15-20 de ani vechime, creșterea salariului de bază de la 6.947 in decembrie 2023 la 8.296 in iunie 2024. Este vorba despre o creștere de 19,4% din care 12,6 se acordă in luna ianuarie. Dacă se adaugă sporul de suprasolicitare neuropsihică și indemnizația de dirigenție, in luna iunie salariul de bază brut va fi de 9.566 lei, cu gradație de merit, salariul brut crește la 11.735 lei.
Haideți să vorbim și despre debutanți. Profesor cu studii superioare de lungă durată, debutant mai puțin de un an vechime, deci chiar la inceput de carieră, creșterea este de la 5.398 salariul de bază brut in luna decembrie a acestui an la 6.446 in luna iunie. Este vorba despre o creștere totală, in anul 2024, de 19,4% dintre care aproximativ 13%, 12,6 in luna ianuarie. Dacă se adaugă sporul de suprasolicitare neuropsihică și dirigenția, practic salariul de bază brut in iunie 2024 pentru un debutat va fi de 7.423 lei. Pentru director, dacă doriți tot așa un exemplu: un director de unitate de invățămant gradul I, adică peste 800 de elevi pentru gimnaziu și liceu, va avea un salariu de bază brut mărit de la 8.275 lei in decembrie 2023 la 11.484 lei in iunie. Cu acel spor de suprasolicitare neuropsihică, salariul brut in luna iunie 2024 ajunge la 12.173 lei. Este vorba de o creștere netă de aproximativ 1.870 lei. Vă stau la dispoziție pentru alte detalii. Poate să spun puțin și despre ziua de maine.
Mihai Constantin: Sigur.
Ligia Deca: Pentru maine, pe ordinea de zi a ședinței de guvern se vor afla și alte acte normative. De exemplu, un proiect de hotărare a Guvernului privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul de stat pentru anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli din invățămantul preuniversitar. Practic, hotărarea vizează alocarea de la bugetul de stat a sumei de 3.115.000 lei in vederea suplimentării bugetului autorităților publice locale pentru plata burselor elevilor din invățămantul preuniversitar particular și confesional. Este vorba, practic, de a asigura sumele pentru bursele de excelență olimpică I și II, bursele sociale pentru acei elevi școlarizați fără taxe și bursele tehnologice, dacă se incadrează in specializările și condițiile prevăzute in metodologia-cadru. Ca niște detalii, aceste burse sunt acordate in conformitate cu noua lege a invățămantului preuniversitar. Prima dată a fost necesară elaborarea metodologiei de acordare a burselor, apoi s-a centralizat prin inspectorate numărul estimat de bursieri, apoi s-a determinat necesarul de fonduri și abia apoi s-a putut elabora proiectul de hotărare de guvern, fiind vorba despre acordarea pentru prima dată prin acest mecanism a burselor din tipologiile amintite, pentru invățămantul privat și cel confesional.
De asemenea, tot maine vom avea pe ordinea de zi proiectul de hotărare de guvern privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din invățămantul superior. Este vorba de o metodologie-cadru care se realizează in fiecare an, pe baza căreia fiecare instituție de invățămant superior iși elaborează propria metodologie de concurs.
Mai avem niște vești bune. De exemplu, există o notă de informare cu tema Participarea Romaniei la Programul de evaluare internațională a competențelor adulților(PIAAC), dezvoltat de OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și, de asemenea, vorbim și despre un memorandum privind depunerea candidaturii comune a Ministerului Educației din Romania și Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova pentru organizarea Conferinței miniștrilor responsabili cu invățămantul superior din țările participante la Procesul Bologna in anul 2027 și preluarea secretariatului grupului de monitorizare a Procesului Bologna pentru perioada 2024-2027.
Tot pe ordinea de zi de maine se va afla și hotărarea de Guvern care practic reglementează calculul sumelor forfetare acordate celor care trebuie să facă naveta pentru a avea acces la educație. Este o hotărare de guvern care vine practic in completarea cadrului normativ de pană acum. Vă stau la dispoziție pentru orice intrebare ați avea.
Reporter: Bună ziua! Aș vrea să ne spuneți, vă rog, dna. ministru, care e motivul pentru care salariul debutantului nu ajunge de la 1 ianuarie la valoarea de 6.789 lei, cat este caștigul salarial mediu brut și rămane la... ați spus dvs. 6.446. A existat această promisiune că de la 1 ianuarie 2024 salariul debutantului va fi egal cu salariul mediu brut pe economie.
Ligia Deca: A existat, intr-adevăr, in cadrul Ordonanței de Urgență 57 din această vară, specificarea faptului că noile grile de salarizare din invățămant care vor fi incluse in noua lege a salarizării publice vor avea ca referențial, ca bază, salariul mediu pentru debutant. Neavand această lege incă, avem o discuție care s-a desfășurat pe parcursul a mai multe săptămani, cu federațiile sindicale, din care au rezultat aceste grile. Grilele includ un nivel absolut decent pentru debutanți. Sigur că ne dorim să ajungem la promisiunea pe care ați amintit-o și include, asemenea, repararea inechităților pentru categoriile care aveau un dezechilibru salarial față de alți colegi, cum ar fi funcțiile de conducere, directorii. Știm de această problemă de ceva vreme. Odată ce noua lege a salarizării publice unitare va fi elaborată, sigur că promisiunea ca salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie va putea fi onorată. Așa cum am mai amintit și in alte declarații, ceea ce am făcut este să ne așezăm la masă cu reprezentanții cadrelor didactice și să ajungem la niște variante de grile care, pe de o parte reușesc să repare inechitățile și pe de altă parte reprezintă o creștere decentă, care să dea semnul de respect pentru profesia didactică.
Reporter: Aceste grile au fost stabilite de reprezentanții angajaților din sistemul de invățămant, de cei din sindicate?
Ligia Deca: Da, au fost grile asumate de federațiile sindicale și transmise ca atare de către Ministerul Educației sub semnătură către Ministerul Muncii și au stat la baza elaborării ordonanței de urgență aprobate astăzi.
Reporter: Mulțumesc!
Ligia Deca: Mulțumesc!
Reporter: Bună seara! Ați vorbit de anumite sporuri, despre cel de doctorat voiam să vă intreb. El va mai fi acordat sau nu va mai fi acordat anul viitor?
Ligia Deca: Sporul de doctorat se acordă in anumite condiții specificate prin legislația in vigoare. El se acordă in condițiile specificate de legislație.
Reporter: Adică cadrele didactice care au un doctorat in domeniul in care activează vor mai primi sau nu vor mai primi sporul de doctorat?
Ligia Deca: Din nou, condițiile sunt specificate in legislație, așa cum știți și dvs., știu și eu că cei care activează in domenii conexe, care se pot lega de tema tezei de doctorat, primesc acest spor.
Reporter: Pentru că e o informație in spațiul public că nu vor mai primi sporul de doctorat.
Ligia Deca: La cine vă referiți, mai exact?
Reporter: La cadrele didactice care au doctorat in domeniul de activitate.
Ligia Deca: Din informațiile pe care eu le am, acest spor se aplică tuturor categoriilor care pot demonstra respectarea condițiilor legale. Nu am altă informație.
Reporter: Mulțumesc!
Ligia Deca: Mulțumesc și eu!
Reporter: Bună ziua! Doamna ministru, voiam să vă intreb dacă au mai ajuns reprezentanții Corpului de control la Odorheiu Secuiesc pentru a verifica ce s-a intamplat la cel internat, pentru că susțineau azi unii parlamentari că acest lucru nu s-a mai intamplat.
Ligia Deca: Corpul de control al Ministerului Educației a fost prezent la Odorheiu Secuiesc. Misiunea de control s-a desfășurat săptămana trecută. Este in elaborare raportul Corpului de control și vom prezenta o sinteză imediat ce ea va putea fi documentată de către colegii de la Corpul de control. Așa cum am spus, toți cei care nu și-au indeplinit atribuțiile, așa cum sunt ele prevăzute de legislație, trebuie să plătească. In același timp, știm că se află in derulare și ancheta Parchetului și in același timp există și analize din partea altor instituții, de exemplu Inspectoratul de Stat in Construcții.
Reporter: Și aș mai avea o intrebare, vă rog. Am văzut că ați lansat in consultare publică structura anului școlar viitor. Rugămintea e să ne spuneți - am văzut că pentru al treilea an consecutiv s-a ales varianta celor cinci module - să ne spuneți dacă au existat și anumite studii care au stat la baza acestei alegeri, pentru că am discutat de-a lungul acestui an că a fost un experiment și ne vom da seama dacă trebuie să continuăm cu el sau nu. Pe ce studii se bazează o nouă structură, care este una pe module?
Ligia Deca: Așa cum am promis, am solicitat unității de cercetare in educație, care este parte a Centrului Național pentru Politici și Evaluare in Educație să elaboreze un studiu de percepție, el a fost și făcut public in săptămanile anterioare. Practic, am vrut să vedem care este percepția atat a cadrelor didactice, cat și a elevilor, cat și a părinților vizavi de această structură pe module, care a funcționat doi ani, mă rog, un an și jumătate. Ei, intr-o proporție covarșitoare pentru anumite categorii, au spus că noua structură este una benefică - mă refer aici la elevi, de exemplu, care apreciază alternanța intre efort și perioade in care se pot recupera sau face activități extra curriculare. Mai mult, atunci cand a fost introdusă această structură, la baza ideii de module au stat studii pedagogice care vorbesc despre curbe de efort și cum este necesar să alternăm perioadele de școală cu perioade mai scurte decat ce am avut inainte de vacanță. Avand in vedere concluziile pedagogice, cat și studiul de percepție făcut public in săptămanile anterioare, am preferat, in interesul stabilității și al predictilității, să păstrăm această structură de an școlar și să incercăm ca toate eforturile noastre, de exemplu efortul pentru simulări pentru examenele naționale, să fie corelate cu structura, adică practic am mutat un pic mai devreme simulările, in ideea că rezultatele la simulări pot fi discutate cu familiile și pot servi pentru recuperarea materiei inainte de examenele naționale.
Reporter: Vă așteptați la reticență, nu neapărat reticență, ca, din nou, patronatele din turism să nu fie de acord ca școala să inceapă mai devreme? Ar trebui să inceapă mai devreme cu o săptămană, potrivit structurii pe care ați avansat-o.
Ligia Deca: Este, considerăm noi, o dată potrivită pentru inceperea anului școlar, 9 septembrie 2024, anul se incheie pe 20 iunie. Sigur că avem categorii sociale care și-ar fi dorit mai devreme sau mai tarziu, insă considerăm că avem nevoie ca durata anului școlar de 36 de săptămani să fie una stabilă, ca și in anii trecuți, și considerăm că este, cel puțin din punctul de vedere al Ministerului Educației, necesar să prioritizăm dreptul la educație, sigur, ințelegand şi alte tipuri de nevoi, insă pentru noi prioritar este ca elevii să aibă acces la educație un timp suficient pentru a acumula competențele necesare. Mulțumesc.
Mihai Constantin: Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru precizările dvs. De altfel, ca principiu general, așa cum am spus și la alte ședințe de informare publică, cifrele trebuie gestionate intotdeauna cu o atenție sporită, așa că acel comunicat invocat de doamna ministru va fi diseminat și dvs. celor acreditați pe Guvern. De asemenea, va veni după acest briefing și comunicatul cu care v-am obișnuit deja, care va preciza mai exact sumele decise astăzi de către Executiv. Mulțumesc doamnă ministru.
Vreau să preiau, de asemenea, o idee pe care ați menționat-o și dvs., pană cand vom avea acel pilon de referință numit Legea salarizării, Guvernul incearcă o echilibrare a unor inechități din sistemul de salarizare. S-a luat acea decizie de principiu cu majorarea a 5% a veniturilor personalului din sistemul public finanțat cumva in prima jumătate a anului viitor din exceptarea de la această majorare a unor categorii profesionale care au beneficiat deja in cursul acestui an de anumite majorări. Pe acest principiu, pană cand vom avea o lege a salarizării și pană cand se vor putea face primele evaluări de colectare a bugetului pe anul 2024, se va funcționa in această modalitate.
Vreau să mai menționez și alte decizii luate astăzi de către Executiv. E o decizie importantă pentru că Romania are un parc auto extrem de consistent, a plafonat pentru incă șase luni Executivul tarifele de primă practicată de către asigurători incepand cu luna ianuarie 2024, insă asigurătorilor li se permite actualizarea prețurilor polițelor cu rata inflației, dar nu mai mult de 6,8%.
De asemenea, inainte de a vă invita să-mi adresați intrebări, dacă le aveți, vreau să mai menționez și faptul că au fost, de asemenea, prelungite cu șase luni de zile reglementările privind importul și tranzitul cerealelor ucrainene. Ba mai mult decat atat, după consultări permanente cu producătorii de cereale și procesatorii alimentari din Romania, pe această listă, in ceea ce privește comerțul cu Ucraina, au fost introduse și făina și zahărul, care se vor supune acelor reglementări de licențiere pentru a proteja piața romanească de profil. Va veni comunicatul, după cum am precizat, şi dacă vă pot ajuta acum cu ceva, vă stau la dispoziție.
Reporter: Bună seara! Opoziția a criticat dur astăzi schimbarea din funcție a secretarului de stat Mihai Dodu. Voiam să vă intreb de ce a fost necesară această decizie acum, pe final de an.
Mihai Constantin: Anticipam această preocupare a spațiului public şi pot să vă spun despre controlul făcut de către Corpul de control al primului ministru la Secretariatul de Stat pentru Revoluționari - dați-mi voie să-l numesc așa generic - era programat, făcea parte din programul anual de control, prevăzut pentru trimestrul IV 2023. Adică nu a venit ca o consecință a unui context actual. Acele concluzii intermediare ale Corpului de control au arătat anumite abateri legislative ale fostei, deja, conduceri a acelui secretariat de stat, care a fost un temei pentru manifestarea unor prerogative ale premierului, de inlocuire a conducerii acelei organizații.
Reporter: Despre ce abateri legale vorbiți?
Mihai Constantin: Am avut acces la aceste concluzii intermediare. Pot să vă dau doar generic că este vorba despre abateri de la legea protecției datelor cu caracter personal. De altfel, știu că Corpul de control a și sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și urmează concluziile să fie trase in perioada următoare.
Reporter: Mai exact, acest om a spus in spațiul public că este cel care a contestat certificatul de revoluționar obținut de premier. Ce acuzații i se aduc, ce date personale a divulgat? Sunt legate de acest certificat obținut de Marcel Ciolacu?
Mihai Constantin: Nu aș vrea să incurajez sau să justific legătura de cauzalitate pe care o sugerați dvs.
Reporter: Eu nu sugerez, tocmai vă rog să ne precizați clar despre ce abatere este vorba.
Mihai Constantin: Da, am precizat deja că acel control la Secretariatul de Stat era prevăzut in planul anual al Corpului de control. El nu a venit ca o consecință a unor evoluții recente in acest dosar.
Reporter: Am ințeles asta. Rugămintea era să ne spuneți ce date cu caracter personal au fost divulgate, ale cui erau, ale revoluționarilor, a unui demnitar? Despre ce este vorba?
Mihai Constantin: Ale unor dosare care erau in gestiunea Secretariatului de Stat.
Reporter: Cum ați descoperit mai exact că a divulgat aceste date? Sunt persoane care s-au plans că au apărut datele lor in spațiul public sau ce s-a intamplat?
Mihai Constantin: Eu nu am descoperit. A descoperit Corpul de control al primului ministru.
Reporter: Da, da. Şi ce a descoperit?
Mihai Constantin: Corpul de control al Primului Ministru va comunica datele de interes public deindată ce acest lucru va fi posibil. Cată vreme este in desfășurare, dosarul in sine are un caracter clasificat - iată, se protejează datele cu caracter personal - dar concluziile pot fi sintetizate și puse la dispoziția publicului. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, maine ne revedem pentru ultima ședință, sperăm, de guvern pe anul 2023. Pană atunci, vă mulțumesc și să ne revedem sănătoși!


Sursa: Guvernul României

Alte articole
afisport.ro
cauciucuridirect.ro
flip.ro