DOITSMARTER, proiect de testare a soluțiilor inteligente pentru optimizarea consumului de energie în locuințe sociale

Orientarea inovațiilor tehnologice către consumatorii vulnerabili de energie trebuie să devină o prioritate atât pentru autoritățile publice, cât și pentru mediul privat și de cercetare care dezvoltă soluții ce extind soluțiile clasice de eficiență energetică. Prin proiectul de cercetare-dezvoltare DOITSMARTER, au fost testate în locuințe sociale din România soluții tehnice inteligente de optimizare a consumului de energie la nivel de clădire, rezonabile în termeni de costuri și ușor de folosit. Unul dintre scopuri este de a se evalua modul în care astfel de inovații tehnologice conduc la creșterea calității vieții consumatorilor vulnerabili.
Proiectul DOITSMARTER este finanțat de Innovation Norway prin Granturile Norvegiene 2014 – 2021 (https://www.innovasjonnorge.no, Working together for a green, competitive and inclusive Europe), prin programul „Energy Programme in Romania”, având o finanțare de 542.400 EURO, cu o valoare a grantului de 448.600 EURO. Proiectul reunește parteneri din Norvegia (Høgskolen i Østfold – HIOF Fredrikstadt, NxTech AS) și România (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Timișoara, Centrul pentru Studiul Democrației Cluj-Napoca, și Municipiul Alba Iulia).
„În contextul importanței pe care energia o are pentru calitatea vieții în fiecare locuință, soluțiile inteligente de management și control al consumului de energie trebuie să fie accesibile și celor cu venituri reduse. Acest lucru ar corespunde principiilor tranziției energetice juste”, a declarat George Jiglău, președinte al Asociației Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), inițiatorul Observatorului Român al Sărăciei Energetice (ORSE).
Componenta tehnică
Obiectivul proiectului DOITSMARTER a fost de a se proiecta și dezvolta un sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și de învățământ, în trei locații pilot din România și Norvegia. În România, una dintre soluțiile tehnice a presupus instalarea unui sistem de gestiune a energiei termice necesare preparării apei calde de consum într-un bloc de locuințe sociale din Alba Iulia, bazat pe algoritmi de învățare și estimare a cererii, pentru a asigura un management eficient și optimizat al energiei. Astfel, sunt realizate economii de energie estimate, pe baza datelor culese până în prezent, la aproximativ 10% din consumul de energie realizat înainte de montarea acestor sisteme. În plus, tot cu fonduri din acest proiect s-a reparat sistemul termic cu panouri solare, care nu mai era funcțional.
Componenta socială
Tot în cadrul proiectului au avut loc interacțiuni cu locatari care beneficiază de locuințe sociale în cele trei blocuri. Au fost distribuite chestionare pentru a evalua percepțiile locatarilor privind măsura în care nevoile lor energetice sunt împlinite în propria gospodărie, precum și felul în care astfel de intervenții tehnice sunt considerate bine-venite pentru creșterea calității vieții în gospodărie.
Printre concluzii se află faptul că familiile din locuințele sociale, ale căror contracte trebuie reînnoite periodic și care nu au certitudinea faptului că vor locui acolo pe o perioadă lungă de timp, sunt reticente să investească în creșterea eficienței energetice a gospodăriei.
Totodată, multe familii, pentru a reduce costurile, recurg în continuare la oprirea căldurii și la folosirea economicoasă a apei calde. De partea cealaltă, familiile mai numeroase menționează nevoia de a consuma mai mult pentru a-și atinge nevoile minime de energie. De aici reiese necesitatea contorizării inteligente pentru a putea cuantifica în mod corect costurile pentru fiecare gospodărie. Totodată, a reieșit nevoia de soluții tehnice care să eficientizeze consumul de gaz natural și energie electrică al sistemelor de termoficare existente la nivel de clădire, micșorând astfel costurile familiilor vulnerabile.
Interviurile cu locatarii din blocurile de locuințe sociale vor continua și după finalizarea proiectului DOITSMARTER, pentru a se evalua impactul asupra calității vieții în gospodării adus de sistemele tehnologice inteligente implementate pentru optimizarea consumului de energie.
De asemenea, au fost colectate date la nivelul localității Alba Iulia despre două dimensiuni importante ale sărăciei energetice la firul ierbii – numărul de ajutoare de încălzire acordate (pentru sezonul rece 2022-2023) și numărul de vouchere de energie acordate în toamna lui 2022. Aceste date ajută primăria pentru a realiza o mapare mai detaliată a fenomenului sărăciei energetice la nivelul municipiului.
Tot pe baza colaborării începute în proiectul DOITSMARTER, CSD, prin ORSE, sprijină Primăria Alba Iulia în elaborarea unor instrumente locale de consiliere a cetățenilor în privința consumului eficient de energie în propria gospodărie. Această colaborare are loc cu susținerea Centrului de consiliere privind sărăcia energetică (Energy Poverty Advisory Hub - EPAH) înființat de Comisia Europeană, care facilitează accesul autorităților locale la expertiză pentru combaterea sărăciei energetice. Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe site-ul: entrec.utcluj.ro/doitsmarter.

Alte articole
afisport.ro
cauciucuridirect.ro
flip.ro